Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR - KUR'AN'DAN GERÇEKLER
  16-11-2023 10:21:00

ALLAH VE DİN İLE ALDATAN (Riyakâr ve Münafık)

 

Atalarımız boşuna söylememişler "İmanın ve paranın kimde olduğu belli olmaz" diye.

Gerçi bu iki konuya doğrudan değil de dolaylı olarak değinen diğer bir söz de merhum Ziya Paşa'ya aittir "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, görünür aklı eserinde". 

Paranın kimde olduğuna ilişkin konuya baktığımızda, bazı insanların parasına uygun bir yaşantıda olmayabileceklerini söyleyebiliriz. Bunlardan bir kısmı, kendisinde olan parasından daha az, hatta fakir bir konumdaymış gibi bir yaşam sürerek, bazısı da olan miktardan çok daha fazla parası varmış gibi bir davranış sergileyerek insanları aldatır.

İkinci konu olan iman etme daha ön planda olmak üzere, Allah'ın kulu olduğunu ifade etmek dediğimiz ibad ve ibadet etmeye yönelik şekilsel davranışlardan özellikle görüntü, kıyafet, En'am-162. ayette "Nüsuklar" diye tanımlanan şekilsel ibad  ve ibadet /kulluk etmeler olan Namaz, Hac, Zekât ve Oruç uygulamaları başka insanları aldatmaya, ön yargıya sokmaya, diğer bir ifade ile bazen riyakârlığa  aracı kılınacak uygulamalar olmaktadırlar. En'am-163. ayet ile de böylesi bir aldatmanın aynı zamanda büyük günahlardan olan Allah'a şirk koşma olacağı belirtilmiştir.

En'am-162. "Salâtım ve nüsukum, yaşamım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir".163. "Allah'ın ortağı yoktur. Ben O’na şirk koşmamakla emredildim ve herkesten önce sadece O'na teslim /Müslüman oldum ".

Görüldüğü gibi ayette Salât demek olan sosyal yardımlaşma toplantısına katılma ve şekilsel ibad etmeler ayrı ayrı yer almıştır ve Allah'a kulluk demek olan bu girişimlerin sadece Allah rızası gözetilerek gerçekleştirilmeleri, şirk demek olan başkalarını aldatma aracı olarak kullanılmamaları da vurgulanmaktadır.

Özellikle Maun suresi bütün ayetleri ile ve önemi nedeniyle "Salât" kelimesi ile belirtilen "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma toplantıları ile dernek, vakıf gibi kurumsal faaliyetlere" katılma konusunun da riyakârlığa kolayca alet edilebileceğine dikkat çekilmektedir. Hatta böylesi uygulamaları, başkalarını aldatma amaçlı kullananlar takdir edilmediği gibi, "Yazıklar olsun" denerek kınanmakta ve olumsuz karşılandıkları belirtilmektedir.

Maun-1. Ya Muhammed! Dini /vahyi ve gerçek olan muhkem buyrukları yalanlayanı /ret edeni /dine sözde uyuyormuş gibi yapıp aldatanı /riyakârı gördün mü? 2. O kişiye ki, dine inanmış göründüğü halde sahipsiz kalmışa /yetime kötü davranmakta olanı, 3. Ve ihtiyacı olanın ihtiyacını gidermek üzere gayret etmeyeni. 4. Yazıklar olsun böyle musallilere /salâtı /sosyal dayanışma çalışmalarını (bazen Namaz kılmayı) riyakârca uygulayanlara. 5. Çünkü onlar salâtlarından /sosyal çalışmaların (bazen Namaz kılmanın) öneminden habersizdirler /tam bilincinde değildirler. 6. Zaten onlar salâtı gösteriş için /başkaları görsünler diye riyakârca ve menfaat sağlamak amacıyla yapmaktadırlar.

Aynı vurgu ayrıca Nisa-142. ayette de yapılmıştır.

Nisa-142. Münafıklar /ikiyüzlüler, böyle davranmakla Allah'ı aldattıklarını sanıyorlar. Hâlbuki onlar ancak kendi kendilerini aldatıp dururlar. Böyleleri, salâta isteksizce katılırlar ve katılsalar bile başkaları görsünler diye katılırlar /riyakâr davranırlar ve Allah'ı da pek az ve istemeyerek anarlar /zikrederler /telaffuz ederler.

Allah'ı, dini ve ibad etme yöntemlerini başkalarından bir menfaat sağlamak amacıyla aldatma aracı olarak kullananlar için riyakâr yanında Kur'an'da ayrıca Münafık deyimi de kullanılmakta ve dikkat çekilsin diye de özellikleri Kur'an'da "Münafikun Suresi" şeklinde ayrıca belirtilip dikkat çekilmektedir. Bu surenin 2. ayetinde ve A'raf-55. ayette bu kişilerin konuşmalarının çok abartılı ve övücü olduğuna da dikkat çekilmiştir

Münafikun-2. Ve dikkat et ki, böyleleri yeminler ederek /aşırı överek insanları aldatır ve Allah’ın bildirdiği ger­çekleri öğrenmelerine de engel olurlar. Yaptıklarının ne kadar kötü bir davranış olduğunu bir bilseler!

A'raf-55. İşte böylesine güçlü olan Rabbinize içtenlikle /samimi bir inançla /tedarruan /gittikçe eğilerek /ritüelli olan namaz şeklinde ve gösterişsiz dua edin. Çünkü Allah, gösteriş içinde abartılı söz söyleyenleri /dua ederken bu riyakâr davranışları nedeniyle sevmez.

Yine aynı Münafikun suresinin 4 ve 5. ayetlerinde bu kişilerin yürüyüş ve kıyafetlerinin de göz boyayıcı ve kasıla kasıla özellikte olduğuna dikkat çekilmiştir.

Münafikun-4. Ya Muhammed! İkiyüzlüleri /riyakârları gördüğün zaman, fiziki görünüşlerini, kıyafetlerini beğenir ve etkilenirsin.  Konuşunca da dinletecek şekilde etkileyici konuşurlar. Ve onlar yere sağlam bir şekilde dikilmiş kütükler gibi heybetli ve dimdiktirler. Kendilerini o kadar beğenmişlerdir ki, en ufak bir sözü bile hemen aleyhlerinde bir söz olarak değerlendirirler. Esasında onlar gerçek düşmandır ve on­lardan uzak dur. Nasıl da rol yapıyorlar! Allah mutlaka onların haklarından gelecektir. 5. Ve eğer onlara "Gelin de bu yanlışınızdan dönün ve Allah'ın elçisi sizin için bağışlanma dilesin" desen, hemen başlarını çevirirler, Sana karşı çıkar ve kibirlenirler.

Atalarımızın "Boş başak dik durur" ve "İçi boş tenekenin sesi çok çıkar" sözleri bu gerçeğe uygun sözlerdir.

Dolayısıyla, Allah’ın sevgisini /rızasını öncelemeyen ve sadece kendi menfaatlerini gözeten bu kimselerin, salâtları /birlik bilincini oluşturmak ve sosyal uğraşları ve şekilsel ibad ve ibadet  etmeleri boşu boşuna bir uğraş olmaktadır. Çünkü bu ibad ve ibadet edişlerinin ciddiyetinde değildirler ve gerçek anlamlarını da bilmemektedirler. İlâhî sistemde ibad ve ibadet etmelerin niyetlere, çabaların, amellerin ise sonuçlara göre değerlendirilmekte olduğu üzerinde durulmaktadır.

Gerek Allah'ı ve gerekse dini kullanarak insanları aldatmanın yanlışlığına yönelik olan ayetlerin bir nevi pratik tekrarı özelliğinde olmak üzere Hz. Muhammed'e atfedilen şu sözler bulunmaktadır:

"Ahir zamanda, dini kullanıp dünyayı talep eden insanlar zuhur edecek. Bunlar, insanlara iyi görünüp, onları aldatmak için öyle bir yumuşaklığa bürünürler ki koyun postu yanlarında kaba kalır. Dilleri de baldan daha tatlıdır. Ancak kalbleri kurtlarınkinden vahşidir. Cenab-ı Hakk (bunlar için) şöyle diyecektir: "Beni aldatmaya mı çalışıyorsunuz, yoksa Bana karşı cürete mi yelteniyorsunuz? Zat-ı Akdesime yemin olsun, bunlar üzerine, kendilerinden çıkacak öyle bir fitne göndereceğim ki, içlerinde halim olanlar bile şaşkına dönecekler-Ebu Hüreyre ve İbnu Ömer-Kütubu Sitte-2002".

"Kim, insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah kıyamet günü, ondan ne farz, ne nafile hiçbir ibad edişini kabul etmez!-Kütubu sitte-5918".

Üç kişi vardır, kıyamet gününde Allah onlarla ne konuşur ne nazar eder ne de günahlardan arındırır, onlar için elim bir azab vardır!" buyurdu ve bunu üç kere de tekrar etti. Ben: "Ey Allah`ın Resulü! Öyleyse onlar büyük zarar ve hüsrana uğramışlardır. Kimdir bunlar?" dedim. Şöyle saydılar: "(Elbisesini kibirle, yerlere kadar salıp) süründüren, yaptığı iyiliği başa kakan, malını yalan yeminlerle reklam eden kimseler-Kütubu-sitte-5873

Hz. Muhammed şu sözü ile de ibad ve ibadet etmenin çokluğuna değil, öncelikle aklı kullanmaya vurgu yapmıştır;

"Bir adamın çok namaz kıldığını, çok oruç tuttuğunu gördüğünüzde hemen onun bu haline hayran kalmayın. Önce aklının nasıl olduğuna bakın-Kuleyni-Usul-il Kafi, Cilt-1/28".

Yukarıdaki A'raf-55 nci ayette görüldüğü gibi Allah, bu gibi münafık kişileri sevmemektedir. Bu açıklamalara paralel olmak üzere ben de diyorum ki, "Kur’an, bir meslek kitabı olsun diye indirilmediği gibi, İslâm dinine özgü ve dini çağrıştıracak bir kıyafet giymek veya dinî bir ibad ve ibadet etme yönteminin isme eklenmesi /lakap olarak kullanılması da bildirilmemiştir (Hacı bilmem kim gibi) ve insanları yanıltmaya, onları istismar etmeye uygun bu girişimler yanlıştır".

Muhammed-31 nci ayet ile görünümleri veya kıyafetleri dışında iman durumlarını değerlendirmeyi ve münafıkları seçme yeteneği ile yetkinliğini Peygambere verilmediğine değinilmiştir.

 

NOT- NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN Tercümesi", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM”, “ALLAH İLE 7 KONUDA ANLAŞMAMIZ VAR”, “ALLAH’TAN ALACAKLI OL”, “ÖZDE DİNDAR, SÖZDE DİNDAR”, “ALLAH KİMİ SEVER, KİMİ SEVMEZ” ve “HADİS VE SÜNNET GERÇEĞİ”

 

 

  FACEBOOK YORUM
Yorum

  YAZARIN DİĞER YAZILARI

PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 15 13 1 1 40 11 40 +29
2 Galatasaray 15 13 1 1 31 9 40 +22
3 Kayserispor 14 7 2 5 19 14 26 +5
4 Beşiktaş 15 8 5 2 22 19 26 +3
5 Adana Demirspor 15 6 4 5 27 19 23 +8
6 Trabzonspor 14 7 5 2 24 18 23 +6
7 Antalyaspor 15 6 4 5 22 17 23 +5
8 Kasımpaşa 15 6 6 3 27 31 21 -4
9 Çaykur Rizespor 14 6 5 3 14 19 21 -5
10 Hatayspor 14 4 4 6 24 21 18 +3
11 Fatih Karagümrük 15 4 6 5 18 14 17 +4
12 MKE Ankaragücü 14 4 5 5 20 20 17 0
13 Sivasspor 14 3 5 6 17 24 15 -7
14 Gaziantep FK 14 5 9 0 14 22 15 -8
15 Konyaspor 14 3 6 5 15 20 14 -5
16 Samsunspor 15 4 9 2 17 25 14 -8
17 Pendikspor 14 3 7 4 16 31 13 -15
18 Başakşehir FK 14 3 8 3 14 20 12 -6
19 Alanyaspor 14 2 7 5 11 23 11 -12
20 İstanbulspor 14 2 10 2 11 26 8 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 14 12 2 0 38 10 36 +28
2 Kocaelispor 15 10 3 2 27 16 32 +11
3 Göztepe 14 8 4 2 18 8 26 +10
4 Bandırmaspor 15 7 3 5 18 11 26 +7
5 Sakaryaspor 15 7 3 5 22 16 26 +6
6 Bodrumspor 15 7 4 4 19 12 25 +7
7 Gençlerbirliği 14 6 2 6 18 14 24 +4
8 Çorum FK 14 6 6 2 23 16 20 +7
9 Keçiörengücü 15 5 6 4 13 17 19 -4
10 Erzurumspor FK 14 4 4 6 15 12 18 +3
11 Ümraniyespor 15 5 7 3 16 19 18 -3
12 Manisa FK 14 4 5 5 18 15 17 +3
13 Boluspor 14 4 6 4 11 17 16 -6
14 Adanaspor 14 5 9 0 12 21 15 -9
15 Şanlıurfaspor 14 3 6 5 9 17 14 -8
16 Tuzlaspor 15 3 8 4 13 26 13 -13
17 Giresunspor 15 2 10 3 10 26 9 -16
18 Altay 14 1 11 2 7 34 5 -27
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 15 12 2 1 31 9 37 +22
2 1461 Trabzon FK 15 9 2 4 27 9 31 +18
3 Van Spor FK 15 9 2 4 20 16 31 +4
4 Ankaraspor 16 7 2 7 20 12 28 +8
5 Bucaspor 1928 14 7 1 6 20 8 27 +12
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 16 7 3 6 23 14 27 +9
7 Nazilli Belediyespor 16 8 6 2 23 24 26 -1
8 Ankara Demirspor 15 7 6 2 19 18 23 +1
9 Diyarbekir Spor 15 5 5 5 12 13 20 -1
10 Hes İlaç Afyonspor 15 5 5 5 10 12 20 -2
11 Karacabey Belediye Spor 15 4 6 5 11 11 17 0
12 Kırklarelispor 16 4 7 5 12 22 17 -10
13 Beyoğlu Yeniçarşıspor 15 4 9 2 13 19 14 -6
14 Bursaspor 15 3 7 5 13 25 14 -12
15 Altınordu 16 2 7 7 16 18 13 -2
16 Serik Belediyespor 15 3 8 4 6 13 13 -7
17 Adıyaman FK 15 3 9 3 12 23 12 -11
18 Kırşehir Futbol SK 15 3 9 3 12 26 12 -14
19 Zonguldak Kömürspor 14 2 8 4 13 21 10 -8
Takım O G M B A Y P AV
1 Aliağa Futbol A.Ş. 13 10 0 3 25 6 33 +19
2 Kepezspor FAŞ 12 9 1 2 20 7 29 +13
3 Edirnespor 12 6 3 3 20 10 21 +10
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 12 5 2 5 11 7 20 +4
5 52 Orduspor FK 13 5 3 5 14 11 20 +3
6 İnegöl Kafkas GK 12 6 4 2 12 12 20 0
7 K.Çekmece Sinopspor 14 4 5 5 15 15 17 0
8 Kırıkkalegücü FK 12 5 5 2 10 11 17 -1
9 Mardin 1969 Spor 12 4 6 2 13 12 14 +1
10 Talasgücü Belediyespor 12 4 7 1 14 19 13 -5
11 Gümüşhanespor 12 2 4 6 9 13 12 -4
12 Artvin Hopaspor 12 2 5 5 10 12 11 -2
13 Malatya Arguvanspor 12 2 7 3 7 12 9 -5
14 Karabük İdmanyurdu Spor 12 2 7 3 7 21 9 -14
15 Tarsus İdman Yurdu 12 1 8 3 7 26 6 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/12/2023 İstanbulspor vs Alanyaspor
 10/12/2023 Başakşehir FK vs Hatayspor
 10/12/2023 Kayserispor vs Pendikspor
 10/12/2023 Gaziantep FK vs Trabzonspor
 11/12/2023 Konyaspor vs Sivasspor
 11/12/2023 MKE Ankaragücü vs Çaykur Rizespor
 15/12/2023 Adana Demirspor vs İstanbulspor
 16/12/2023 Hatayspor vs Gaziantep FK
 16/12/2023 Kasımpaşa vs Başakşehir FK
 16/12/2023 Fatih Karagümrük vs Kayserispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/12/2023 Çorum FK vs Erzurumspor FK
 10/12/2023 Manisa FK vs Adanaspor
 10/12/2023 Gençlerbirliği vs Göztepe
 10/12/2023 Eyüpspor vs Şanlıurfaspor
 11/12/2023 Altay vs Boluspor
 15/12/2023 Giresunspor vs Gençlerbirliği
 16/12/2023 Erzurumspor FK vs Ümraniyespor
 16/12/2023 Boluspor vs Manisa FK
 16/12/2023 Göztepe vs Eyüpspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/12/2023 Diyarbekir Spor vs Ankara Demirspor
 10/12/2023 Hes İlaç Afyonspor vs Bursaspor
 10/12/2023 Karacabey Belediye Spor vs Nazilli Belediyespor
 10/12/2023 Kırklarelispor vs Kırşehir Futbol SK
 10/12/2023 Van Spor FK vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
 10/12/2023 Zonguldak Kömürspor vs Serik Belediyespor
 10/12/2023 1461 Trabzon FK vs Adıyaman FK
 11/12/2023 Esenler Erokspor vs Bucaspor 1928
 16/12/2023 Beyoğlu Yeniçarşıspor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 16/12/2023 Bursaspor - Diyarbekir Spor Bursaspor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Diyarbekir Spor yenilmez
 16/12/2023 Bursaspor - Diyarbekir Spor Diyarbekir Spor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Bursaspor yenilmez
 16/12/2023 Bucaspor 1928 - Hes İlaç Afyonspor Bucaspor 1928 ligdeki son 13 maçında hiç kaybetmedi  Bucaspor 1928 yenilmez
 16/12/2023 Bucaspor 1928 - Hes İlaç Afyonspor Hes İlaç Afyonspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Hes İlaç Afyonspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/12/2023 Malatya Arguvanspor vs Karabük İdmanyurdu Spor (H:1)
 10/12/2023 Mardin 1969 Spor vs Edirnespor (H:1)
 10/12/2023 Artvin Hopaspor vs Talasgücü Belediyespor
 10/12/2023 Ayvalıkgücü Belediyespor vs Kepezspor FAŞ
 10/12/2023 Gümüşhanespor vs Kırıkkalegücü FK
 10/12/2023 Tarsus İdman Yurdu vs İnegöl Kafkas GK
 16/12/2023 Kepezspor FAŞ vs Gümüşhanespor
 16/12/2023 Kepezspor FAŞ - Gümüşhanespor Kepezspor FAŞ ligde evindeki son 6 maçını kazandı  Kepezspor FAŞ kazanır
HABER ARŞİVİ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
BİZİ TAKİP EDİN
YUKARI